ESG et ansvarlighedsværktøj, til at bygge bæredygtig værdiskabelse.

ESG

ESG står for E-nvironmental – S-ocial – G-overnance.

ESG – siden 2019 er bæredygtighedsrapporteringen eksploreret, det er virksomhederne modsvar til omgivelsernes højere krav til virksomheder om ansvarlig adfærd og god selskabsledelse.

Gennemsigtighed i hvordan der målrettet arbejdes med ESG og bevidst at tage ansvar i adfærd og forbrugsmønster er stigende.

Virksomheder skal identificerer hvem de er, så forbrugerne let kan træffe deres rette beslutninger.

For ansvar motiverer og ESG er virksomhedens ledelse, der driver bæredygtigheds agendaen frem i den enkelte virksomhed, er det måltal og dokumentation, der sikrer, at den ønskede forandring sker.

Mennesker bygger mennesker i ESG

Det er mennesker der bygger mennesker i ESG, det er virksomhedens ansvar at sikre at rettem måltal og dokumentation forligger til fremtidens konkurrence marked.

Ramme:

  1. Bæredygtighed: At udvælge de punkter der skaber værdi og giver mening for virksomhedens værdikæde
  2. Risikovurdering: At rapporterer på leverandørhåndtering eller screening, whistleblowerordninger, og på interne retningslinier og forbedringer, code conduct, guidelines, compliance og risikovurdering. samt fordelingen af bestyrelsesmedlemmers nationalitet.
  3. Rapporteringsrammen: At sikre at det afspejles i de 3 bundlinjer.

Fremtiden konkurrence marked

ESG er en del af det nye forslag til EU-direktivet for bæredygtighedsrapportering (CSRD).
Vi har en tese om, at de kommende år bliver med fokus på dokumentation af hvordan mennesker bygger mennesker.

ESG med fokus på S og G.

Rapporteringsrammen for E-nvironment er sat, Co2 rapportering er incorporeret i en hver virksomhed. Faktum er i dag at kunderne vil vide mere, det er ikke nok at vise Co2 regnskab.

Derfor har EU sat fokus på S og G.

S-ocial.

Social bæredygtighed handler om, mennesker – det er mennesker der bygger mennesker og vi skal trives og behandles retfærdigt.

Sammen skal vi bygge et samfund der tager vare på både natur og mennesker.

Det er mennesker skal bygge en bæredygtig fremtid er det vigtigt, at vise, ikke bare hvad vi står for men også hvem vi er, og måden vi gør det på – de vi kæmper for. Den social bæredygtighed handler om, at alle mennesker skal trives og behandles retfærdigt.

Det handler om at virksomhederne viser hvordan de sikre medarbejdernes trivsel, velvære og og et bedre stress fri miljø.

G-overnance.

“Governance” handler om hvordan virksomheden drives. Det handler om “Code of conduct”, altså måden vi gør det på, hvordan sikrer vi egne værdikæder, miljø og sociale mål.

Til at sikre det, har virksomheder brug for et værktøj, der sikrer analyse og dokumentation til at træffe rette beslutninger, agrer ansvarlig og etisk korrekt. Der enkelt og let kan vise kunderne og interessenter

Ligesom ved sociale tematikker er det derfor afgørende, at virksomhederne ikke forbigår governance strukturer i arbejdet med bæredygtighed til fordel for de presserende miljømæssige problemer.

Det handler om at tage virksomheden i den gode retning, at opbygge veldokumenteret værdikæder og leverandør evalueringer og screening. Hvor leverandørens håndtering af ESG bringer deres miljømæssige og/eller sociale bæredygtighed i spil i værdikæden.

Hvordan arbejder jeres virksomhed med ESG?

Hvordan kommer man i gang med analysen og dokumentation? Enkelt og let, kontakt os og få en demo af hvor let man fra assesments kan hente, analysere og dokumentere de 15 måle punkter i ESG.

Til hjælp kan virksomheder finde støtte og vejledning i de FN 17 verdens mål. Eller på hjemmesiden samfundsansvar

3 thoughts on “ESG et ansvarlighedsværktøj, til at bygge bæredygtig værdiskabelse.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.